Sacit KABAKÇI - İmar ve İnşaat Birim Yöneticisi

 

Görevi: İmar ve İnşaat Birim Yöneticisi

Tel: 0380 523 64 64

Dahili: 113

Mail: sacitkabakci@gmail.com

Murat TAŞ - Muhasebe Birimi

Görevi: Muhasebe Birimi

Tel: 0380 523 64 64

Mail: tas_murat345@hotmail.com

Ömür YILDIRIM - Makam Şoförü

Görevi: Makam Şoförü

Tel: 0380 523 64 64

Mail: atarba.omur81@gmail.com